SERVEIS COMPLEMENTARIS

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Si us interessa, també realitzem:

  • Gestions externes en administracions públiques

  • Serveis auxiliars d'administració

  • Fotocòpies i enviament de fax

  • Facturació i comptabilitat

  • Assessorament comptable, fiscal, laboral i jurídic.

  • Serveis de gestoria

  • Gestió d'assegurances